GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Sommararbete i Glommen

By Eva Wictor-Olofson

Idag har Farmartjänst utfört två arbeten, beställda av Vägföreningen – montering av staket längs Glumstensvägen för att förhindra den trafikfarliga passage som uppstått öster om avfarten till Galtåsvägen och rekonditionering av fallskydd på lekplatsen Mjölnare Sjöbergs väg.

Rekonditionering av fallskydd på lekplatsen Mattias väg är påbörjad och kommer att vara avslutad innan Farmartjänsts semesterperiod påbörjas.