GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Sommarrapport från Styrelsen

By Eva Wictor-Olofson

Aktivitetsnivån under sommaren går ner, såväl i Glommens Vägförening som i Sverige som helhet. Några saker finns dock att rapportera:

 

  • Fyrleden – alltså den utvidgning av Kattegattleden som går från Olofsbo och genom Glommen – är nu skyltad av Falkenbergs kommun. Informationsskylten om Fyrledens sträckning i Glommen är uppsatt vid Galtåsvägens början, vid busshållplatsen.

 

  • Vid minan kommer det inom kort att sättas upp en beskrivning av minan, paravanen och bullerbojen. Vi vill särskilt tacka Blidsbergs Mekaniska, som skänkt ytterligare en soffa som placerats vid minan. Den soffa GFV fått från kommunen är flyttad till Breviksvägen, utmed Fyrleden.

 

  • Lekplatsen vid Gustavs Väg är nu färdigställd, sånär som på gräsmattan. Den kommer att rullas ut så snart det är möjligt med hänsyn tagen till vädret – det är för närvarande för torrt för att gräset skall klara att gro.

 

  • Samtliga lekplatser är nu inspekterade av ett EU-certifierat företag i branschen ”Säker Lek” i Falkenberg. Endast några smärre anmärkningar (ogräs i sanden) noterades, annars godkändes alla.

 

  • Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att byta ut skylten ”Välkommen till Glommen”. Nya skyltar är beställda och levereras inom kort. Det kommer också att finnas skyltar vid in- och utfart i Glommen från fyren.

 

Nästa styrelsemöte blir i slutet av augusti. Om du har någon fråga du vill att styrelsen skall ta upp – ring någon i styrelsen (kontaktuppgifter hittar du r) eller e-posta till vagforeningen.glommen@gmail.com

Vägföreningens styrelse önskar alla medlemmar en fortsatt skön sommar!