GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Stadgar

Styrelsens förslag till nya stadgar – att behandlas vid årsmötet 2019

Nedan finns länkar till tre dokument:

Styrelsens förslag till nya stadgar
https://www.glommensvag.se/wp-content/uploads/2019/01/Stadgar-forslag-2019.pdf

En jämförelse mellan nuvarande stadgar och förslaget

2019 Jfr gällande stadgar och förslag 2019 med kommentar

Ett utdrag från Lagen om samfälligheter
https://www.glommensvag.se/wp-content/uploads/2019/01/Utdrag-ur-Lagen-om-forvaltning-av-samfalligeheter.pdf

 

ERROR: Template ".twig" is not defined ().