GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Stadgar

Styrelsens reviderade förslag till nya stadgar – att behandlas vid årsmötet 2020

För att en vägförenings stadgar skall kunna tillämpas krävs, förutom att ett årsmöte antagit dem, att Lantmäteriet godkänner dem. Sex månader efter att Lantmäteriet fått föreningens stadgar för godkännande återkom de med synpunkter på tre paragrafer – nummer 2, 12 och 16. Kravet för att stadgarna skall börja gälla är att ett årsmöte godkänner dem i sin nya form.

Styrelsen har nu skrivit om dessa texter efter Lantmäteriets önskemål och förelägger därför årsmötet 2020 det reviderade förslaget för godkännande.

Här finner du de punkter där stadgarna ändrats

Styrelsens förslag till nya stadgar – att behandlas vid årsmötet 2019

Nedan finns länkar till tre dokument:

Styrelsens förslag till nya stadgar
https://www.glommensvag.se/wp-content/uploads/2019/01/Stadgar-forslag-2019.pdf

En jämförelse mellan nuvarande stadgar och förslaget

2019 Jfr gällande stadgar och förslag 2019 med kommentar

Ett utdrag från Lagen om samfälligheter
https://www.glommensvag.se/wp-content/uploads/2019/01/Utdrag-ur-Lagen-om-forvaltning-av-samfalligeheter.pdf

 

ERROR: Template ".twig" is not defined ().