GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Styrelsemöte 11 januari 2017

By Eva Wictor-Olofson

Vårt möte handlade mycket om förberedelserna för årsmötet den 26 februari. Kallelse och övriga handlingar finns under rubriken ”Årsmöte” på denna sida. Samma dokument kommer också att komma per post till varje fakturamottagare under början av februari.

Ett vårtecken är att det nu är dags att börja planeringen av att klippa häckar, framför allt de som annars riskerar att skymma sikten i vägkorsningar. Därav denna påminnelse!

Gatubelysningen fungerar fortsatt bra, endast en lampa (hörnet Galtåsvägen/Gustavs väg) är fortfarande inte åtgärdad. En påminnelse om detta kommer att förmedlas till Falkenbergs kommun. Om du upptäcker andra lampor som inte fungerar – meddela oss gärna på e-postadress vagforeningen.glommen@gmail.com så vidarebefordrar vi informationen.

Styrelsen beslöt också att av miljöhänsyn inte skriva ut debiteringslängden till årsmötet, utan ta med den som fil i datorn istället. Informationen kommer alltså att vara tillgänglig på föreningens dator vid årsmötet istället för i pappersform.

Välkomna till årsmötet den 26 februari i Bygdegården! Alla handlingar som är utsända finns också på den här sidan, under rubriken ”Årsmöte”.