GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Styrelsemötena i augusti och september 2017

By Eva Wictor-Olofson

Hittills i höst har två styrelsemöten avhållits i Vägföreningen, den 15 augusti och den 28 september.

Augustimötet kombinerades med styrelsens årliga lekplatsinventering. Som komplement till den egna inventeringen har Styrelsen beslutat anlita företaget ”Säker Lek”, som är ett Sereno-certifierat företag i Falkenberg, för att säkerställa att lekplatserna uppfyller säkerhetskrav enligt europeisk standard. I avvaktan på att  vi fått resultatet av den inventeringen genomför vi inga större åtgärder.

Ett återkommande problem är mängden ogräs på sandytorna på lekplatserna.

Vi har fått bidrag till utrustning av lekplatsen på Gustavs Väg. Lekredskapen levereras under vecka 42. Du som vill medverka vid monteringen – hör av dig på vagforeningen.glommen@gmail.com och anmäl ditt intresse!

Övriga beslut som fattades var att

  • godkänna en en ansökan från medlem om att få installera farthinder,
  • accepterande av en offert från ”KRT Maskin och Lantbruk” för snöröjning under kommande vintersäsong samt
  • beslut om asfaltering av Bengt Augusta Väg och en liten bit av Sandhavrevägen.

Toppbeläggning av Fyrkarlens Väg och Mjölnare Sjöbergs Väg kommer också att ske i höst (bekostas av entreprenören). Gatunamnsskyltarnas blivande placering på dessa gator är nu bestämd och de kommer att monteras under hösten.