GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Styrelsemötet i mars 2017

By Eva Wictor-Olofson

Vid styrelsemötet i mars 2017 beslutades att fakturor på vägföreningsavgiften skall vara utsända före mars månads utgång, med sista betalningsdag 30 april. De beslut om ändrade andelstal som togs vid årsmötet verkställs nu.

Hemsidan är uppdaterad med kontaktuppgifter till den nya styrelsen, en sammanfattning av årsmötet samt årsmötesprotokollet under rubriken ”Årsmöte”. De handlingar som låg under denna rubrik tidigare är nu flyttad till en ny sida: ”Historik” (se hemsidans rubrikrad ovan). Styrelsen beslutade också att skapa en ny sida – ”Trafiksäkerhet”, bestående av regler om farthinder, kommunens anvisningar om klippning av häckar med mera längs våra vägar samt de regler om parkering som gäller generellt.

Kommunen genomför rondering för att kontrollera att gatubelysningen fungerar fyra gånger per år: i februari, april/maj, september och november. Denna information läggs ut på hemsidan, också under rubriken ”Trafiksäkerhet”.

Om fler än tre lampor i närheten av varandra är trasiga så kommer kommunen direkt. Den enda belysningen som Trafikverket ansvarar för är den i rondellen.

Nästa styrelsemöte blir den 3 maj kl 18.00.