GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Underhåll av Glumstensvägen

By Eva Wictor-Olofson

Som styrelsen berättade på årsmötet har kontakt tagits med Trafikverket om det bristande underhållet av Glumstensvägen. Redan den 30 mars återkom Trafikverket per e-post med följande svar:

”Hej, tack för er synpunkt.

Trafikverket är medvetna om att vägens skick är i åtgärdsbehov.

Beläggningsavdelningen har med vägen som ett objekt de vill åtgärda med ny asfalt.

Det som krävs är att vi får till oss extra pengar för att ny beläggning ska kunna göras.

Så vägen vill vi åtgärda så fort medel för denna väg kommer.

Till dess får vi se över om det finns mindre underhållsåtgärder vi kan göra så vägen är farbar.”