GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Uppdatering postlådor

By Eva Wictor-Olofson

Sedan senaste uppdateringen har följande hänt:

  • Postlådesamlingarna är på plats
  • Många adresskyltar är monterade
  • PostNord har skapat en sista inlämningsdag för nuvarande postboxnycklar – 6 maj
  • Några postlådor är felbeställda
  • Många undrar hur de ska få  tillgång till nycklar till postlådorna

Vad gäller adresskyltarna har leverantören olyckligtvis levererat ett antal adresskyltar i en avvikande färg. Några är dessutom felstavade. Detta kommer att åtgärdas så snart leverantören har fått ordning på tillgången av skyltar i rätt färg och på rättstavningen. Eftersom Farmartjänst behöver fortsatt tillgång till olåsta lådor för att kunna rätta felen är detta en anledning till att inte nycklarna finns i nuvarande postboxar, som ursprungstanken var.

En annan anledning är att många redan lämnat in sin nyckel till sin postbox till PostNord. Har man ingen nyckel till boxen kan man inte heller hämta sin nyckel till postlådan i boxen. Alltså kommer vi att presentera en alternativ plan för distribution av nycklar nedan. Dock innebär detta att postlådorna får förbli olåsta, en tid framöver. Postutdelningen i de nya lådorna startar redan 2 maj.

Av 427 beställda lådor har några blivit förväxlade. Vi beklagar detta och kommer att åtgärda dessa förväxlingar successivt.

Från början avsåg Vägföreningen att med PostNords bistånd dela ut nycklar till postlådorna via befintliga postboxar. Denna tanke har nu övergivits, till förmån för att styrelseledamöterna i Vägföreningen kommer att ansvara för utdelningen till ett angivet antal postlådor (se anledning ovan). Information om var man kan hämta sin nyckel kommer att publiceras på denna sida inom kort.

Vi vädjar om tålamod – vi kommer att lösa de problem som uppstår. Meddela gärna eventuella synpunkter per e-post vagforeningen.glommen@gmail.com

 

Lisa från Farmartjänst i full färd med monteringen