GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Vår fina gran är nu tänd!

By Eva Wictor-Olofson

Styrelsen för Glommens Fiskeläges Vägförening har nu i samarbete med Samhällsföreningen i Glommen tänt julgranen i Glommen.

Julgranen är också en påminnelse om att det är dags att börja fundera på vilka motioner årsmötet ska ta ställning till i slutet av mars. För att Styrelsen ska kunna hinna bereda inlämnade motioner ska de vara Styrelsen tillhanda senast 31 januari 2023. Motionen kan antingen läggas i föreningens postlåda på Mattias väg 14 eller e-postas till vagforeningen.glommen@gmail.com

Styrelsen vill också passa på att önska en God Jul och Gott Nytt År!