GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Varför oklippta gräsytor i Glommen?

By Eva Wictor-Olofson

På några av de gräsytor föreningen klipper har vi i år lämnat vissa ytor oklippta. Vi gör det med tanke på den biologiska mångfalden, det vill säga att ge insekter och växter större möjlighet att överleva.

Det estetiska kan ju alltid diskuteras, men en jättestor klippt gräsyta kan kanske förskönas med en begränsad del vildvuxet.

Vi strävar efter att lämna områden där det redan växer blommor och klipper gräset där det är som tjockast. Eventuellt kommer också lämpliga blommande arter att sås och planteras; till exempel prästkrage, smörblomma, gullviva, styvmorsviol, blåklocka med flera ängsväxter som som främjar pollinatörer. Hur utfallet blir och hur vi går vidare återstår att se. Det är inte lätt att skapa ett stycke natur.

Ytorna kommer att slås i mitten av juli.

Text och bild: Börje Gustavsson