GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Från senaste styrelsemötet

By Eva Wictor-Olofson

Styrelsemötet i maj genomfördes nere vid Glumstenen, av två orsaker – dels på grund av att delar av styrelsen eldat upp det ris som samlats till årets planerade brasor och att det fanns behov av att samla ihop kvarvarande materia, dels på grund av den rådande situationen med Covid19. Det var en bra dag för brasan, det var i princip vindstilla.

       

Följande frågor rapporterades och / eller beslutades vid styrelsemötet:

 • En glädjande nyhet var att det stadgeförslag som godkänts av två årsmöten nu även är godkända av Lantmäteriet. De finns att läsa här.
 • Vägföreningen har fått ansvar för ca 50 meter av Fyrvägen mot Morups Tånge, fram till kanalen. Detta uppdagades i samband med att vägen skulle asfalteras. Ett räcke bör monteras över kanalen, på båda sidor av vägen. Skanska har lämnat en offert. Arbetet kommer att genomföras i höst, om bidrag beviljas av Falkenbergs kommun.
 • Styrelsen beslutade beställa underhåll av grusvägarna Limhallavägen, Sandhavrevägen, Kärralyckevägen och Bengt Augusta väg. Arbetet är utfört under vecka 24.
 • Lekplatsen Sammels väg: Planeringen är att Vägföreningen övertar ansvaret för ytan under vecka 32. Utöver de lekredskap som sparats sedan tidigare beslutar styrelsen att beställa en gungställning med tre gungor  (som ersättning för de tidigare) samt två sittgrupper från Blidsbergs Mekaniska, allt enligt offerter.
 • Asfaltering av del av Larsa väg och del av Limhallavägen genomfördes under sista veckan i maj.
 • Rivning av den del av fastigheten vid bussvändplatsen som hyst pizzerian har satt fokus på behovet av cykelställ. Styrelsen beslutar att kontakta Hallandstrafiken i frågan. Styrelsen bedömer att behovet är plats för ca 10 cyklar.
 • Styrelsen beslutar också att ta kontakt med Hallandstrafiken angående placering av busskuren vid hållplatsen Galtåsvägen.
 • Styrelsen beslutar  beställa tre arbeten av Farmartjänst, att utföras under juni månad:
  • Borttagning av vresrosor och montering av staket vid GC-vägens anslutning vid Glumstensvägens östra del
  • Rekonditionering av fallskydd på lekplatsen Mjölnare Sjöbergs väg
  • Rekonditionering av fallskydd på lekplatsen Mattias väg.
 • Beskärning av oxlarna längs Galtåsvägen planeras till augusti / september i år. Styrelsen beslutar avvakta med beställningen till dess man sett resultatet av den beskärning som är utförd i Skogstorp.
 • Styrelsen beslutar att det staket som finns till höger om Båtföreningens sanitetsanläggning skall ersättas med stenbumlingar istället. Arbetet kommer att beställas av Grävcenter.