GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Sopning av gatorna i Glommen veckorna 14 och 15

By Eva Wictor-Olofson

Den 5 april påbörjas den efterlängtade sopningen av gatorna i Glommen. Den beräknas pågå även nästkommande vecka.

Sopa gärna ut det grus som ligger i anslutning till tomtgränsen för att minska risken att grus skvätter in på tomten.

Vänligen undvik att parkera på gatumark under den period sopning pågår.

När sopningen är avslutad kommer de skador på vägkanter och gräsmattor som är kända eller som upptäckts vid sopningen att åtgärdas.

Sänd gärna en bild (med angivande av adress) på  skador som uppstått på din tomt med anledning av snöröjningen till vagforeningen.glommen@gmail.com