GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Välkommen till årsmötet 23 februari kl 13.00

By Eva Wictor-Olofson

OBS – i år start kl. 13.00!

Plats: Bygdegården.

I år tillämpar vi de regler som Lantmäteriet anger gäller vid omröstningar. De innebär att, om inte samtliga ägare till en fastighet är närvarande krävs att den som är närvarande har med sig en fullmakt från samtliga övriga delägare för att kunna utöva sin rösträtt vid eventuella omröstningar (med handuppräckning eller vid sluten omröstning). Ett ombud kan företräda en fastighet utöver den egna. Bostadsrättsföreningar företräds av den eller de som är firmatecknare.

Det är relativt sällan det sker omröstningar av denna typ på Vägföreningens årsmöten – de flesta beslut fattas genom ja-rop till ett av de förslag som ställs emot varandra (så kallad acklamation). Endast om ordföranden då inte kan avgöra vilket förslag som fått flest röster tillämpas det formella röstningsförfarandet. Dock hade vi faktiskt en omröstning vid förra årets möte, varför vi nu bifogar en fullmaktsblankett till årets utskick.

Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer också att sändas ut med ”vanlig post” och beräknas nå mottagarna under vecka 6. Vill du redan nu läsa materialet så finns det här. Fullmakten finns här.

En punkt på dagordningen är de nya stadgar som antogs av årsmötet 2019 – Lantmäteriet krävde vissa justeringar. Det nya förslaget och en närmare förklaring finns här.

Varmt Välkommen till årsmötet – tiden och platsen där du kan påverka det som rör Vägföreningens verksamhetsområde i Glommen!