GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Archive: apr 2019

Asfaltering Jakobs väg

Idag, 15 april, har arbetet med att asfaltera det slitna och utsatta området av Jakobs väg mellan busshållplatsen och Glumstensvägen påbörjats. Fräsningen sker idag och asfaltering sker på onsdag, 17 april enligt planen. Läs mer

Rapport från styrelsemötet i mars 2019

Den nya styrelsens första möte var den 21 mars. Strax innan hade Vägföreningen träffat representanter för Falkenbergs kommun för att diskutera möjligheten att tillgänglighetsanpassa Norsan (se bild). Representanterna för kommunen avser att göra ett förslag som skall beslutas i Tekniska… Läs mer