GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Archive: sep 2019

Information om projektet ”Långaveka 3:21 Glommen”

Detaljplanen för Långaveka 3:21 har nu vunnit laga kraft och projekteringen är klar och godkänd av VIVAB och Falkenbergs kommun. Projekteringen berör vatten, avlopp, dagvatten, belysning, tele/fiber och vägar. Även upphandlingen av en markentreprenör är klar – Getinge Gräv AB… Läs mer