GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Archive: sep 2021

Kommande arbeten september – oktober i Glommen

  Under vecka 37 kommer markarbetena att påbörjas inför asfalteringen av isbanan vid Mattias väg. Preliminärt påbörjas arbetet med själva asfalteringen under vecka 38. I början av oktober (obs! Preliminär uppgift) kommer ett farthinder att installeras på… Läs mer