GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Archive: mar 2016

Nytt från Styrelsen

Den nya styrelsens första möte hölls den 14 mars. Där beslöts att vi publicerar information om de punkter som behandlats. Inbetalning av årsavgiften Inbetalningskort kommer att vara alla fastigheter tillhanda under mars månad. Förfallodag är 30 april. Gatubelysningen Ansvaret för… Läs mer

Planerade asfalteringsarbeten

Ansökan om asfaltering av norra delen av Bengt Augusta Väg under 2016 Vägföreningen har sedan tidigare en ansökan inlämnad till Falkenbergs kommun om bidrag till asfaltering av även den norra delen av Bengt Augusta Väg. Beviljas ansökan får föreningen kommunbidrag… Läs mer