GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Archive: maj 2018

Från 1 juni: påminnelseavgift …

Merparten av årets inbetalningar av medlemsavgiften i Vägföreningen har nu kommit in. Endast 6 % – 27 stycken – är fortfarande obetalda. Betala senast den 31 maj för att undvika att en påminnelseavgift (50 kr) läggs till det fakturerade beloppet. Läs mer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) med ett EU-direktiv som i Sverige antagits av riksdagen under namnet ”Dataskyddsförord­ningen”. Det benämns också under beteckningen GDPR – General Data Protection Regulation. Centralt i Dataskyddsförordningen (GDPR) är att all insamling… Läs mer

Saknar du din postlådenyckel?

Successivt sjunker antalet nycklar hos oss i styrelsen, men det är fortfarande ca 15 % av postlådeägarna som inte hämtat sin/sina nycklar. Om du undrar var du kan hämta nyckeln så följ den här länken eller ring någon av oss… Läs mer

Uppdatering postlådor

Sedan senaste uppdateringen har följande hänt: Postlådesamlingarna är på plats Många adresskyltar är monterade PostNord har skapat en sista inlämningsdag för nuvarande postboxnycklar – 6 maj Några postlådor är felbeställda Många undrar hur de ska få  tillgång till nycklar till… Läs mer