GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Archive: dec 2019

Från styrelsen hösten 2019 God Jul och Gott Nytt 2020!

Under höstmötena 2019 avhandlades löpande ärenden avseende bland annat grönytor, lekplatser, ansökningar om utplacering av farthinder, vägskyltar och smärre asfalteringsarbeten. De nya stadgar som antogs av årsmötet i början av året har varit insända till Lantmäteriet för godkännande. Lantmäteriet återkom… Läs mer