GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Archive: nov 2020

Cykelparkering vid bussvändplatsen

Sedan pizzerians husvägg rivits och blivit byggarbetsplats har det inte längre funnits någon naturlig plats att parkera sin cykel vid bussvändplatsen. Vägföreningens styrelse har därför beslutat låta hårdgöra markytan bakom busskuren och köpa in cykelställ med plats för 20 cyklar… Läs mer

Höstens arbete i Vägföreningens styrelse

Som för alla har även höstens arbete i Vägföreningens styrelse påverkats av den pågående pandemin. Styrelsen har därför haft något färre möten än vanligt och de som varit har till största delen varit utomhus. Frågor som behandlats har bland annat… Läs mer