GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Fri sikt kring din tomt – det här är vad som gäller!

Nedanstående text och bilder är tagna från Falkenbergs kommuns hemsida. Texten finns också under rubriken ”Trafiksäkerhet” ovan. Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten kring din tomt. Därför är det viktigt att du ser till att vegetation… Läs mer

Styrelsemöte 11 januari 2017

Vårt möte handlade mycket om förberedelserna för årsmötet den 26 februari. Kallelse och övriga handlingar finns under rubriken ”Årsmöte” på denna sida. Samma dokument kommer också att komma per post till varje fakturamottagare under början av februari. Ett vårtecken är… Läs mer

God Jul önskas Alla medlemmar!

God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar i Vägföreningen! Vår gran lyser nu, med benäget bistånd från Samhällsföreningen. Vid höstens sista styrelsemöte redovisades avslutade och pågående asfalteringsarbeten enligt nedan: Båthusvägen vid spolplatta, asfal­tering.  Klart senast vecka w… Läs mer

Styrelsearbetet hösten 2016

I augusti genomförde styrelsen den årliga genomgången av föreningens då fem lekplatser. En åtgärdslista sammanställdes som successivt minskar i omfång. Sedan augusti har ytterligare en lekplats tillkommit, i det nya området. Skötseln av den kommer att… Läs mer

Från styrelsemötet i Vägföreningen den 25 maj 2016

Den 25 maj avhölls det fjärde styrelsemötet för verksamhetsåret. Styrelsen beslutade att: Påminnelser att betala årsavgiften till Vägföreningen kommer att sändas ut i juni månad till de ca 3 % medlemmar som hittills inte betalat. En avgift på 50 kr… Läs mer

Området runt minan nu upprustat

Området runt minan i hamnen är nu upprustat. Minan är renoverad och stenläggningen är klar. Vi tackar Blidsbergs Mekaniska för den ”Glommasoffa” som nu ytterligare pryder platsen. Nymålad mina och renoverad stenläggning Glommasoffan från… Läs mer

Lekplatsen vid Fyrvägen – Breviksvägen

Den 27 maj renoverades rutschkanan på lekplatsen/grönområdet vid Fyrvägen – Breviksvägen. Bilderna visar när Sven-Ove och Jan A utför reparationsarbete samt slutresultatet. Thorbjörn har tagit bilderna.                  … Läs mer

Nytt från Styrelsen

Den nya styrelsens första möte hölls den 14 mars. Där beslöts att vi publicerar information om de punkter som behandlats. Inbetalning av årsavgiften Inbetalningskort kommer att vara alla fastigheter tillhanda under mars månad. Förfallodag är 30 april. Gatubelysningen Ansvaret för… Läs mer