GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Rapport från augusti månads styrelsemöte

Vid styrelsemötet den 27 augusti togs bland annat följande punkter upp: PostNord har bett oss förmedla att om man väntar paket så kan man lämna sin postlåda olåst den dag som paketet förväntas bli levererat. PostNord har idag med sig… Läs mer

Sommarrapport från Styrelsen

Aktivitetsnivån under sommaren går ner, såväl i Glommens Vägförening som i Sverige som helhet. Några saker finns dock att rapportera:   Fyrleden – alltså den utvidgning av Kattegattleden som går från Olofsbo och genom Glommen – är nu skyltad av… Läs mer

Postlådorna

Projekt ”Postlådor” närmar sig nu sitt slut! De lådfronter som hade en avvikande färg är nu utbytta – sammanlagt var 146 lådor berörda. Alla innehavare har därmed också fått sin andra nyckel lagd i sin postlåda. Farmartjänst har genomfört justering… Läs mer

Från 1 juni: påminnelseavgift …

Merparten av årets inbetalningar av medlemsavgiften i Vägföreningen har nu kommit in. Endast 6 % – 27 stycken – är fortfarande obetalda. Betala senast den 31 maj för att undvika att en påminnelseavgift (50 kr) läggs till det fakturerade beloppet. Läs mer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) med ett EU-direktiv som i Sverige antagits av riksdagen under namnet ”Dataskyddsförord­ningen”. Det benämns också under beteckningen GDPR – General Data Protection Regulation. Centralt i Dataskyddsförordningen (GDPR) är att all insamling… Läs mer

Saknar du din postlådenyckel?

Successivt sjunker antalet nycklar hos oss i styrelsen, men det är fortfarande ca 15 % av postlådeägarna som inte hämtat sin/sina nycklar. Om du undrar var du kan hämta nyckeln så följ den här länken eller ring någon av oss… Läs mer

Uppdatering postlådor

Sedan senaste uppdateringen har följande hänt: Postlådesamlingarna är på plats Många adresskyltar är monterade PostNord har skapat en sista inlämningsdag för nuvarande postboxnycklar – 6 maj Några postlådor är felbeställda Många undrar hur de ska få  tillgång till nycklar till… Läs mer

Rapport från styrelsemötet den 11 april

Lika efterlängtat som plötsligt kom våren till Glommen. Fokus har därför flyttats från snöröjning till sopning. Sopning av våra vägar startar måndagen den 23 april och beräknas vara avklarad till 30 april. Sedan tjälen släppte har monteringen av postlådeställningarna startat,… Läs mer