GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Från senaste styrelsemötet

Inför senaste styrelsemötet hade Vägföreningen fått besked om att vi tilldelats pengar för två elektroniska hastighetsmätare monterade på Glumstensvägen. Mätarna är beställda. Häckarna växer och kan vara en trafiksäkerhetsrisk. Styrelsen hänvisar här till kommunens regler om fastighetsägarens ansvar Styrelsen… Läs mer

Asfaltering Jakobs väg

Idag, 15 april, har arbetet med att asfaltera det slitna och utsatta området av Jakobs väg mellan busshållplatsen och Glumstensvägen påbörjats. Fräsningen sker idag och asfaltering sker på onsdag, 17 april enligt planen. Läs mer

Rapport från styrelsemötet i mars 2019

Den nya styrelsens första möte var den 21 mars. Strax innan hade Vägföreningen träffat representanter för Falkenbergs kommun för att diskutera möjligheten att tillgänglighetsanpassa Norsan (se bild). Representanterna för kommunen avser att göra ett förslag som skall beslutas i Tekniska… Läs mer

Rapport från Årsmötet

Den 24 februari på förmiddagen avhölls Vägföreningens årsmöte för 2019. Länk till protokollet finner du här. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, antog förslaget till nya stadgar (som inom kort kommer att finnas här) samt tog ställning till… Läs mer

Årsmöte 2019 med mera

Nu är kallelsen till årsmötet 2019 ivägsänd – den beräknas landa i postlådorna i slutet av vecka 5. Om du redan nu vill läsa materialet så finns det under rubriken ”Årsmöte” ovan. En av punkterna på årsmötet är ett… Läs mer

Gott Nytt År!

Året som gått har varit innehållsrikt, både när det gäller vägar, lekplatser, skyltar och postutdelning. Det ska bli spännande att se vad 2019 för med sig. En viktig punkt i det här inlägget är att Styrelsen beslutat förlänga motionstiden till… Läs mer

Asfaltering

Vägföreningen har beställt asfaltering av vägen utmed fastigheterna på Glumstensvägen 1 – 11, detta för att lösa problemet med den felaktiga lutningen av vägen. Idag bildas stora vattensamlingar vid rikligt regn. Arbetet, som kommer att utföras av Skanska,  beräknas vara… Läs mer

Rapport från styrelsemötet i oktober

PostNord har påtalat för styrelsen att de fortfarande hanterar mer post än förväntat med boxadress på. Du som ännu inte tagit bort den särskilda postadressen (= boxadressen) – gör det. Följ bifogad länk och ändra redan idag! Var också… Läs mer

Välkommen till Glommen!

Nu är de nya välkomstskyltarna på plats! Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att förnya skyltarna vid in- och utfarterna till Glommen. FingerPrints i Falkenberg fick uppdraget att designa och sätta upp dem och det är nu klart. Styrelsen vill… Läs mer