GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Årsmöte 2019 med mera

Nu är kallelsen till årsmötet 2019 ivägsänd – den beräknas landa i postlådorna i slutet av vecka 5. Om du redan nu vill läsa materialet så finns det under rubriken ”Årsmöte” ovan. En av punkterna på årsmötet är ett… Läs mer

Gott Nytt År!

Året som gått har varit innehållsrikt, både när det gäller vägar, lekplatser, skyltar och postutdelning. Det ska bli spännande att se vad 2019 för med sig. En viktig punkt i det här inlägget är att Styrelsen beslutat förlänga motionstiden till… Läs mer

Asfaltering

Vägföreningen har beställt asfaltering av vägen utmed fastigheterna på Glumstensvägen 1 – 11, detta för att lösa problemet med den felaktiga lutningen av vägen. Idag bildas stora vattensamlingar vid rikligt regn. Arbetet, som kommer att utföras av Skanska,  beräknas vara… Läs mer

Rapport från styrelsemötet i oktober

PostNord har påtalat för styrelsen att de fortfarande hanterar mer post än förväntat med boxadress på. Du som ännu inte tagit bort den särskilda postadressen (= boxadressen) – gör det. Följ bifogad länk och ändra redan idag! Var också… Läs mer

Välkommen till Glommen!

Nu är de nya välkomstskyltarna på plats! Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att förnya skyltarna vid in- och utfarterna till Glommen. FingerPrints i Falkenberg fick uppdraget att designa och sätta upp dem och det är nu klart. Styrelsen vill… Läs mer

Rapport från augusti månads styrelsemöte

Vid styrelsemötet den 27 augusti togs bland annat följande punkter upp: PostNord har bett oss förmedla att om man väntar paket så kan man lämna sin postlåda olåst den dag som paketet förväntas bli levererat. PostNord har idag med sig… Läs mer

Sommarrapport från Styrelsen

Aktivitetsnivån under sommaren går ner, såväl i Glommens Vägförening som i Sverige som helhet. Några saker finns dock att rapportera:   Fyrleden – alltså den utvidgning av Kattegattleden som går från Olofsbo och genom Glommen – är nu skyltad av… Läs mer

Postlådorna

Projekt ”Postlådor” närmar sig nu sitt slut! De lådfronter som hade en avvikande färg är nu utbytta – sammanlagt var 146 lådor berörda. Alla innehavare har därmed också fått sin andra nyckel lagd i sin postlåda. Farmartjänst har genomfört justering… Läs mer

Från 1 juni: påminnelseavgift …

Merparten av årets inbetalningar av medlemsavgiften i Vägföreningen har nu kommit in. Endast 6 % – 27 stycken – är fortfarande obetalda. Betala senast den 31 maj för att undvika att en påminnelseavgift (50 kr) läggs till det fakturerade beloppet. Läs mer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) med ett EU-direktiv som i Sverige antagits av riksdagen under namnet ”Dataskyddsförord­ningen”. Det benämns också under beteckningen GDPR – General Data Protection Regulation. Centralt i Dataskyddsförordningen (GDPR) är att all insamling… Läs mer