GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Grävning för vattenledning 27 april

Grävning för vattenledning till nya området kommer att ske på grönområdet och i GC-vägen vid Andreasa väg mellan fastigheterna Andreasa väg 18 och Borgars väg 18 med start måndag den 27 april. Under tiden arbetet pågår kommer allmänningen inte vara… Läs mer

Sopningen påbörjad!

Idag har KRT Maskin påbörjat sopning av våra cykelbanor och öppna platser – ett vårtecken så gott som något! Planen är att gatorna ska vara sopade innan påsk – beroende på hur vädret blir. Regnar det för mycket går det… Läs mer

Inställda brasor – men fortsätt lämna ris!

Ansvaret för att anordna påskeld under säkra betingelser ligger på Vägföreningens styrelse. Ansvaret för brasan under Valborgsmässoafton är Glumstenskörens. Både Vägföreningens styrelse och ledningen för Glumstenskören har därför beslutat att INTE  anordna påsk- och Valborgsbrasor i år. Däremot uppmanas föreningens… Läs mer

Årsmötet 2020

Den 23 februari avhölls Vägföreningens årsmöte för 2020 i Bygdegården. Länk till protokollet finner du här. (Länkar finns även längst ner i detta inlägg). Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Styrelsens förslag till årsmötet antogs (förslagen har varit… Läs mer

Ris till påskelden!

Bommen vid Glumstenen hålls öppen för lämning av ris under följande tider: Lördagen den 14 mars kl 09.00 – 18.00 Söndagen den 15 mars kl 09.00 – 18.00 Lördagen den 21 mars kl 09.00 – 18.00 Söndagen den 22 mars… Läs mer

Välkommen till årsmötet 23 februari kl 13.00

OBS – i år start kl. 13.00! Plats: Bygdegården. I år tillämpar vi de regler som Lantmäteriet anger gäller vid omröstningar. De innebär att, om inte samtliga ägare till en fastighet är närvarande krävs att den som är närvarande har… Läs mer

Från styrelsen hösten 2019 God Jul och Gott Nytt 2020!

Under höstmötena 2019 avhandlades löpande ärenden avseende bland annat grönytor, lekplatser, ansökningar om utplacering av farthinder, vägskyltar och smärre asfalteringsarbeten. De nya stadgar som antogs av årsmötet i början av året har varit insända till Lantmäteriet för godkännande. Lantmäteriet återkom… Läs mer

Lekplatsen på Sammels väg under byggtiden

Göte Johansson, konsult för Västkuststugan, meddelar att efter flytt av två lekutrustningar kommer lekplatsen att se ut på detta vis under byggtiden. Hur lekredskapen ska placeras när byggtiden är över kommer vi… Läs mer