GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Information om projektet ”Långaveka 3:21 Glommen”

Detaljplanen för Långaveka 3:21 har nu vunnit laga kraft och projekteringen är klar och godkänd av VIVAB och Falkenbergs kommun. Projekteringen berör vatten, avlopp, dagvatten, belysning, tele/fiber och vägar. Även upphandlingen av en markentreprenör är klar – Getinge Gräv AB… Läs mer

Elektronisk hastighetsmätare på plats

Från och med idag finns en elektronisk hastighetsmätare monterad på Glumstensvägen  innan avfarten till Galtåsvägen i riktning mot hamnen. Inom kort kommer också en att finnas vid Bygdegården i andra riktningen. Vägföreningens styrelse mottar många påpekanden om att hastighetsbegränsningen på… Läs mer

Kärralyckevägen har återfått sitt namn!

Idag fick vi beslutet från kommunen att man i enlighet med Vägföreningens förslag ändrat stavningen till den som gällt historiskt – Kärralyckevägen, Styrelsen fann protokollet från 1967 och kunde sända in det till kommunen med förslag om korrigering av namnet. Läs mer

Från senaste styrelsemötet

Inför senaste styrelsemötet hade Vägföreningen fått besked om att vi tilldelats pengar för två elektroniska hastighetsmätare monterade på Glumstensvägen. Mätarna är beställda. Häckarna växer och kan vara en trafiksäkerhetsrisk. Styrelsen hänvisar här till kommunens regler om fastighetsägarens ansvar Styrelsen… Läs mer

Asfaltering Jakobs väg

Idag, 15 april, har arbetet med att asfaltera det slitna och utsatta området av Jakobs väg mellan busshållplatsen och Glumstensvägen påbörjats. Fräsningen sker idag och asfaltering sker på onsdag, 17 april enligt planen. Läs mer

Rapport från styrelsemötet i mars 2019

Den nya styrelsens första möte var den 21 mars. Strax innan hade Vägföreningen träffat representanter för Falkenbergs kommun för att diskutera möjligheten att tillgänglighetsanpassa Norsan (se bild). Representanterna för kommunen avser att göra ett förslag som skall beslutas i Tekniska… Läs mer

Rapport från Årsmötet

Den 24 februari på förmiddagen avhölls Vägföreningens årsmöte för 2019. Länk till protokollet finner du här. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, antog förslaget till nya stadgar (som inom kort kommer att finnas här) samt tog ställning till… Läs mer

Årsmöte 2019 med mera

Nu är kallelsen till årsmötet 2019 ivägsänd – den beräknas landa i postlådorna i slutet av vecka 5. Om du redan nu vill läsa materialet så finns det under rubriken ”Årsmöte” ovan. En av punkterna på årsmötet är ett… Läs mer