GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Välkommen till årsmötet 23 februari kl 13.00

OBS – i år start kl. 13.00! Plats: Bygdegården. I år tillämpar vi de regler som Lantmäteriet anger gäller vid omröstningar. De innebär att, om inte samtliga ägare till en fastighet är närvarande krävs att den som är närvarande har… Läs mer

Från styrelsen hösten 2019 God Jul och Gott Nytt 2020!

Under höstmötena 2019 avhandlades löpande ärenden avseende bland annat grönytor, lekplatser, ansökningar om utplacering av farthinder, vägskyltar och smärre asfalteringsarbeten. De nya stadgar som antogs av årsmötet i början av året har varit insända till Lantmäteriet för godkännande. Lantmäteriet återkom… Läs mer

Lekplatsen på Sammels väg under byggtiden

Göte Johansson, konsult för Västkuststugan, meddelar att efter flytt av två lekutrustningar kommer lekplatsen att se ut på detta vis under byggtiden. Hur lekredskapen ska placeras när byggtiden är över kommer vi… Läs mer

Information om projektet ”Långaveka 3:21 Glommen”

Detaljplanen för Långaveka 3:21 har nu vunnit laga kraft och projekteringen är klar och godkänd av VIVAB och Falkenbergs kommun. Projekteringen berör vatten, avlopp, dagvatten, belysning, tele/fiber och vägar. Även upphandlingen av en markentreprenör är klar – Getinge Gräv AB… Läs mer

Elektronisk hastighetsmätare på plats

Från och med idag finns en elektronisk hastighetsmätare monterad på Glumstensvägen  innan avfarten till Galtåsvägen i riktning mot hamnen. Inom kort kommer också en att finnas vid Bygdegården i andra riktningen. Vägföreningens styrelse mottar många påpekanden om att hastighetsbegränsningen på… Läs mer

Kärralyckevägen har återfått sitt namn!

Idag fick vi beslutet från kommunen att man i enlighet med Vägföreningens förslag ändrat stavningen till den som gällt historiskt – Kärralyckevägen, Styrelsen fann protokollet från 1967 och kunde sända in det till kommunen med förslag om korrigering av namnet. Läs mer

Från senaste styrelsemötet

Inför senaste styrelsemötet hade Vägföreningen fått besked om att vi tilldelats pengar för två elektroniska hastighetsmätare monterade på Glumstensvägen. Mätarna är beställda. Häckarna växer och kan vara en trafiksäkerhetsrisk. Styrelsen hänvisar här till kommunens regler om fastighetsägarens ansvar Styrelsen… Läs mer

Asfaltering Jakobs väg

Idag, 15 april, har arbetet med att asfaltera det slitna och utsatta området av Jakobs väg mellan busshållplatsen och Glumstensvägen påbörjats. Fräsningen sker idag och asfaltering sker på onsdag, 17 april enligt planen. Läs mer