GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Kommande arbeten september – oktober i Glommen

  Under vecka 37 kommer markarbetena att påbörjas inför asfalteringen av isbanan vid Mattias väg. Preliminärt påbörjas arbetet med själva asfalteringen under vecka 38. I början av oktober (obs! Preliminär uppgift) kommer ett farthinder att installeras på… Läs mer

Varför oklippta gräsytor i Glommen?

På några av de gräsytor föreningen klipper har vi i år lämnat vissa ytor oklippta. Vi gör det med tanke på den biologiska mångfalden, det vill säga att ge insekter och växter större möjlighet att överleva. Det estetiska kan ju… Läs mer

Grindar Gustavs väg

Vid upprepade tillfällen har bilister försökt köra på gång- och cykelbanan i anslutning till Gustavs väg. För att förtydliga att gatan är avstängd för bilar har nu Farmartjänst dels flyttat en grind och monterat ytterligare en för att förhindra biltrafik. Läs mer

Vägräcke monterat

I onsdags utförde SKANSKA Vägföreningens beställning av förstärkning av vägen över bäcken på väg mot fyren samt montering av räcke för att minska olycksrisk.  … Läs mer

Kallelse till årsmöte den 23 maj 2021

Nu är kallelse till årsmötet den 23 maj utsänd och kommer i postlådorna under vecka 18. Materialet finns också här: https://www.glommensvag.se/arsmote/ Nuvarande information från myndigheterna medger att vi avhåller årsmötet som planerat. Om detta ändras kommer vi att meddela detta… Läs mer

Cykelparkeringen vid bussvändplatsen klar!

Nu är Farmartjänst klara med iordningställandet av ytan vid bussvändplatsen med plattor och cykelställ. För information: den cykel som stått vid en lyktstolpe är nu borttagen och kommer att lämnas in till Polisens hittegodsavdelning i Falkenberg inom kort. Vid frågor:… Läs mer

Sista chansen – nu blir cykeln snart hittegods!

Styrelsen har beslutat att lämna in den cykel som är kvarlämnad vid bussvändplatsen till Polisens hittegods. Detta kommer att ske under första veckan i april. Om någon har kontakt med den person som äger cykeln – meddela gärna personen detta. Läs mer