GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Nu är det dags att planera för påskelden!

Grinden öppnar första gången lördagen den 19 mars och håller öppet på helgerna till och med 16 april, Klicka på länken för att se tiderna mer exakt då grinden till området runt Glumstenen är öppen. I dokumentet kan du också… Läs mer

Motionstiden förlängs till 13 februari

Nu pågår årsmötesförberedelserna i Vägföreningens styrelse. Planeringen är för närvarande att årsmötet ska genomföras i slutet av mars månad, varför styrelsen beslutat att förlänga motionstiden till 13 februari. Om du vill kan du använda bifogade mall som visar vilka uppgifter… Läs mer

Gott Nytt År önskas alla medlemmar!

Året som gått har på många sätt varit ett annorlunda år, även för en vägförening. Vi kan dock med glädje se tillbaka på att Glommen under 2021 vuxit med åtskilliga invånare – och att vi kommer att bli ännu fler… Läs mer

Asfaltering vecka 46/2021

I nästa vecka kommer övre (östra) delen av Sandhavrevägen att asfalteras – under förutsättning av att vädret så medger. Samtidigt kommer de fyra låga guppen nära ”stora lekplatsen” att justeras. Ett kommer att flyttas något och alla kommer att bli… Läs mer

Cirkulationsplats och återvinningsstation

Under denna vecka, vecka 44 år 2021, kommer arbetet med att bygga en ny cirkulationsplats vid Långaveka att påbörjas. Kommunen beräknar att arbetet kommer att pågå till i slutet av januari, förutsatt att vädret så medger. Kommunen har också uppdragit… Läs mer

Det kom ett brev …

Normalt sett bryr man sig inte så mycket om brev utan avsändare, men i det här fallet anser Styrelsen att det ligger något i synpunkterna. Styrelsen passar därför på tillfället att förmedla uppmaningen att visa hänsyn till övriga… Läs mer

Kommande arbeten september – oktober i Glommen

  Under vecka 37 kommer markarbetena att påbörjas inför asfalteringen av isbanan vid Mattias väg. Preliminärt påbörjas arbetet med själva asfalteringen under vecka 38. I början av oktober (obs! Preliminär uppgift) kommer ett farthinder att installeras på… Läs mer

Varför oklippta gräsytor i Glommen?

På några av de gräsytor föreningen klipper har vi i år lämnat vissa ytor oklippta. Vi gör det med tanke på den biologiska mångfalden, det vill säga att ge insekter och växter större möjlighet att överleva. Det estetiska kan ju… Läs mer

Grindar Gustavs väg

Vid upprepade tillfällen har bilister försökt köra på gång- och cykelbanan i anslutning till Gustavs väg. För att förtydliga att gatan är avstängd för bilar har nu Farmartjänst dels flyttat en grind och monterat ytterligare en för att förhindra biltrafik. Läs mer

Vägräcke monterat

I onsdags utförde SKANSKA Vägföreningens beställning av förstärkning av vägen över bäcken på väg mot fyren samt montering av räcke för att minska olycksrisk.  … Läs mer