GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Fasta farthinder i Glommen

Under april månad kommer Skanska att installera fasta farthinder på tretton platser i Glommen enligt bifogad karta. Platserna finns också med adress nedan. Dessa ersätter och kompletterar de tio säsongsfarthinder som tidigare ägts av enskilda fastighetsägare och som… Läs mer

Kabelarbete på Glumstensvägen

Företaget ”Kraftringen” gräver ner elkabel till nybygget på Glumstensvägen. Detta medför störningar i framkomligheten på Jakobs väg och Fyrkarlens väg under cirka en veckas tid framåt. Läs mer

Avlämning av ris till Påskelden 2021

PÅSKELD Bommen vid Glumstenen hålls öppen för lämning av ris under följande tider:  Lördagen den 6 mars, kl. 9.00 – 18.00 Söndagen den 7 mars, kl. 9.00 – 18.00 Lördagen den 13 mars, kl. 9.00 – 18.00 Söndagen… Läs mer

Är du vår nästa styrelseledamot?

Vägföreningens styrelse vill ha förstärkning! Lokala vägföreningar finns på landsbygden i hela Sverige. Verksamheten styrs av lagar och statliga regler genom anvisningar från Lantmäteriet och kommunen. Kommunen finansierar också merparten av Vägföreningens arbete. Till ca 20% finansieras verksamheten genom medlemsavgifter. Läs mer

Årsmötet 2021 är senarelagt. Motionstiden är förlängd.

På grund av Covid-19 har styrelsen beslutat senarelägga årsmötet till den 25 april. Mötet kommer att hållas utomhus, vid Bygdegården. Kallelse kommer att sändas ut per post i vanlig ordning. Detta innebär att motionstiden är förlängd till den 28 februari i år. Du… Läs mer

Cykelställ vid bussvändplatsen

Idag har Farmartjänst påbörjat arbetet med att montera det cykelställ som Vägföreningen köpt från Blidsbergs Mekaniska verkstad. Imorgon, 28 januari, beräknas markarbetet vara klart. Om ca två veckor beräknas hela ytan vara färdigställd och användbar som cykelparkering. Läs mer

Förbättrad gatubelysning

Som flera har konstaterat så är gatubelysningen otillräcklig på en del platser i Glommens tätort. En plats kommer dock att få bättre belysning inom kort – utanför Hans Arons väg 9 kommer kommunen att installera en gatlykta, vilket kommer att… Läs mer

Cykelparkering vid bussvändplatsen

Sedan pizzerians husvägg rivits och blivit byggarbetsplats har det inte längre funnits någon naturlig plats att parkera sin cykel vid bussvändplatsen. Vägföreningens styrelse har därför beslutat låta hårdgöra markytan bakom busskuren och köpa in cykelställ med plats för 20 cyklar… Läs mer

Höstens arbete i Vägföreningens styrelse

Som för alla har även höstens arbete i Vägföreningens styrelse påverkats av den pågående pandemin. Styrelsen har därför haft något färre möten än vanligt och de som varit har till största delen varit utomhus. Frågor som behandlats har bland annat… Läs mer

Oxlarna på Galtåsvägen

Imorgon, 24 september har styrelsen anlitat arboristen ”Klättermusen” för beskärning av oxlarna längs Galtåsvägen. Arbetet kommer även att pågå även den 25 september. ”Klättermusen” har inspekterat träden och funnit att träden på västra sidan är i sämre skick än de… Läs mer