GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Cykelställ vid bussvändplatsen

Idag har Farmartjänst påbörjat arbetet med att montera det cykelställ som Vägföreningen köpt från Blidsbergs Mekaniska verkstad. Imorgon, 28 januari, beräknas markarbetet vara klart. Om ca två veckor beräknas hela ytan vara färdigställd och användbar som cykelparkering. Läs mer

Förbättrad gatubelysning

Som flera har konstaterat så är gatubelysningen otillräcklig på en del platser i Glommens tätort. En plats kommer dock att få bättre belysning inom kort – utanför Hans Arons väg 9 kommer kommunen att installera en gatlykta, vilket kommer att… Läs mer

Cykelparkering vid bussvändplatsen

Sedan pizzerians husvägg rivits och blivit byggarbetsplats har det inte längre funnits någon naturlig plats att parkera sin cykel vid bussvändplatsen. Vägföreningens styrelse har därför beslutat låta hårdgöra markytan bakom busskuren och köpa in cykelställ med plats för 20 cyklar… Läs mer

Höstens arbete i Vägföreningens styrelse

Som för alla har även höstens arbete i Vägföreningens styrelse påverkats av den pågående pandemin. Styrelsen har därför haft något färre möten än vanligt och de som varit har till största delen varit utomhus. Frågor som behandlats har bland annat… Läs mer

Oxlarna på Galtåsvägen

Imorgon, 24 september har styrelsen anlitat arboristen ”Klättermusen” för beskärning av oxlarna längs Galtåsvägen. Arbetet kommer även att pågå även den 25 september. ”Klättermusen” har inspekterat träden och funnit att träden på västra sidan är i sämre skick än de… Läs mer

Sommararbete i Glommen

Idag har Farmartjänst utfört två arbeten, beställda av Vägföreningen – montering av staket längs Glumstensvägen för att förhindra den trafikfarliga passage som uppstått öster om avfarten till Galtåsvägen och rekonditionering av fallskydd på lekplatsen Mjölnare Sjöbergs väg. Rekonditionering av fallskydd… Läs mer

Bokbussen flyttar till Hamnen!

Från och med nu flyttar Bokbussens hållplats från vändhållplatsen till ”gamla hållplatsen” i Hamnen (vid minan). Detta beror på att arbetena vid affären omöjliggör Bokbussens nuvarande plats under byggtiden. Läs mer

Från senaste styrelsemötet

Styrelsemötet i maj genomfördes nere vid Glumstenen, av två orsaker – dels på grund av att delar av styrelsen eldat upp det ris som samlats till årets planerade brasor och att det fanns behov av att samla ihop kvarvarande materia,… Läs mer

Asfalteringsarbeten vecka 21

På måndag den 18 maj kommer AKEA gräva på Larsa väg för att dra fiber till en fastighet på en granngata. Turligt nog passar detta väl ihop med Skanskas beslut att på Vägföreningens uppdrag asfaltera på såväl Larsa väg (delen… Läs mer