GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Årsmötet försenas ytterligare – nytt datum: 23 maj 2021

Efter kontroll med Polismyndigheten och Falkenberg kommun står det nu klart att Glommens Fiskeläges Vägförenings årsmöte inte kan genomföras i slutet av april som planerats. Anledningen är att det är förbjudet med allmänna sammankomster med mer än åtta personer, vare… Läs mer

Inställd påskbrasa

Inte heller i år är det möjligt att anordna  påskbrasa på grund av de stora riskerna med folksamlingar. Det finns fortfarande möjlighet för föreningens medlemmar att fortsätta lämna ris och annat lämpligt material nere vid Glumstenen. Vägföreningens styrelse ansvarar sedan… Läs mer

Vårtecken – sopningen påbörjas 19 mars!

Imorgon, 19 mars kommer KRT Maskin att påbörja sopning av cykelbanor, öppna platser och gator. Sopningen beräknas pågå under perioden från 19 mars till 26 mars. OBSERVERA att det under denna period är mer olämpligt än annars att parkera på… Läs mer

Om kallelse till lantmäteriförrättning

Den 11 mars sände Lantmäteriet ut en kallelse via myndighetsbrevlådan Kivra om en anläggningsförrättning berörande Långaveka 3:21 och Galtås 2:3 m.fl till alla som är medlemmar i Glommens Fiskeläges Vägförening. Om man inte har Kivra får man kallelsen per vanlig… Läs mer

Fasta farthinder i Glommen

Under april månad kommer Skanska att installera fasta farthinder på tretton platser i Glommen enligt bifogad karta. Platserna finns också med adress nedan. Dessa ersätter och kompletterar de tio säsongsfarthinder som tidigare ägts av enskilda fastighetsägare och som… Läs mer

Kabelarbete på Glumstensvägen

Företaget ”Kraftringen” gräver ner elkabel till nybygget på Glumstensvägen. Detta medför störningar i framkomligheten på Jakobs väg och Fyrkarlens väg under cirka en veckas tid framåt. Läs mer

Avlämning av ris till Påskelden 2021

PÅSKELD Bommen vid Glumstenen hålls öppen för lämning av ris under följande tider:  Lördagen den 6 mars, kl. 9.00 – 18.00 Söndagen den 7 mars, kl. 9.00 – 18.00 Lördagen den 13 mars, kl. 9.00 – 18.00 Söndagen… Läs mer

Är du vår nästa styrelseledamot?

Vägföreningens styrelse vill ha förstärkning! Lokala vägföreningar finns på landsbygden i hela Sverige. Verksamheten styrs av lagar och statliga regler genom anvisningar från Lantmäteriet och kommunen. Kommunen finansierar också merparten av Vägföreningens arbete. Till ca 20% finansieras verksamheten genom medlemsavgifter. Läs mer

Årsmötet 2021 är senarelagt. Motionstiden är förlängd.

På grund av Covid-19 har styrelsen beslutat senarelägga årsmötet till den 25 april. Mötet kommer att hållas utomhus, vid Bygdegården. Kallelse kommer att sändas ut per post i vanlig ordning. Detta innebär att motionstiden är förlängd till den 28 februari i år. Du… Läs mer

Cykelställ vid bussvändplatsen

Idag har Farmartjänst påbörjat arbetet med att montera det cykelställ som Vägföreningen köpt från Blidsbergs Mekaniska verkstad. Imorgon, 28 januari, beräknas markarbetet vara klart. Om ca två veckor beräknas hela ytan vara färdigställd och användbar som cykelparkering. Läs mer